เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุลงทะเบียน RF278681324TH 7604192 2012-11-14
พัสดุลงทะเบียน RF278681338TH 7602341 2012-11-14
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289963808TH 7603628 2012-11-14
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289963811TH 7603784 2012-11-14
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289963799TH 7604954 2012-11-14
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289963785TH 7606569 2012-11-14
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962705TH 7598607 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962728TH 7524300 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962728TH 7595587 2012-11-13
พัสดุลงทะเบียน RF278680712TH 7595742 2012-11-13
พัสดุลงทะเบียน RF278680726TH 7600185 2012-11-13
พัสดุลงทะเบียน RF278680730TH 7594488 2012-11-13
พัสดุลงทะเบียน RF278680743TH 7597164 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962816TH 7598671 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962776TH 7598649 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962780TH 7598652 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962759TH 7587148 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962714TH 7598586 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962745TH 7595871 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962762TH 7597361 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962731TH 7598926 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962802TH 7590219 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289962793TH 7597378 2012-11-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994385TH 7587707 2012-11-12
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994527TH 7582898 2012-11-12
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994368TH 7591194 2012-11-12
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994252TH 7590675 2012-11-12
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994439TH 7547387 2012-11-12
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994460TH 7591614 2012-11-12
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH289994337TH 7581969 2012-11-12